Disclaimer

PVM Makelaardij heeft deze website met de grootste aandacht en zorgvuldigheid samengesteld. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PVM, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Mocht er op deze website fouten of vergissingen voorkomen, dan aanvaarden wij hiervoor geen aansprakelijkheid. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@pvmmakelaardij.nl.